De Booster

Ready to go!

De Booster is een tweejarig programma dat bestaat uit vijf fases, met aansluitend een maatjes-fase. In de laatste 13 maanden werken de deelnemers, of volgen ze een opleiding. Dit is geen kort traject, want gedragsverandering kost nou eenmaal tijd.

De 6 fases

1 - Voorfase

1 maand

De eerste stap in het programma is de aanmelding. Hierna volgt een kennismaking en intake-gesprek. Tot slot stellen we samen een stappen- en begeleidingsplan op.

2 - Activeringsfase

4 maanden

Allereerst bouwen we aan vertrouwen tussen Re-Boost en de deelnemers. Deze persoonlijke coaching gesprekken vormen de basis van De Booster, want het is tenslotte niet makkelijk om je problemen zo op tafel te leggen. Er volgt ook een (dag)programma gericht op leerdoelen opstellen, zoals geldproblemen aanpakken, contacten met instanties herstellen, en afspraken nakomen. In onze gesprekken evalueren we hoe dat gaat. Daarnaast starten ook de groepsactiviteiten waaronder fysieke trainingen en workshops.

3 - Ontwikkelingsfase

6 maanden

Deze fase focust op veel doen, oefenen, vallen en weer opstaan. We kijken naar persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling, persoonlijke coaching gesprekken en groepsactiviteiten zoals fysieke trainingen, workshops, gezamenlijke en eigen projecten. Stap voor stap gaan we de intensieve coaching afbouwen, want de deelnemers zijn al bijna op de helft! Natuurlijk stellen we ook aan het eind van deze fase weer een actieplan op voor de komende maanden.

4 - Nazorg/praktijkfase

6 maanden

In deze fase (of al eerder) werken de deelnemers, of volgen ze een opleiding. Ze brengen hun leerdoelen in praktijk, zoals beter communiceren, jezelf presenteren, leren plannen en omgaan met teleurstellingen en druk. Om de twee weken is er een terugkomdag en praten we 1-op-1 bij. Over hoe ze de leerdoelen toepassen op werk of school, maar natuurlijk ook over andere aspecten van het leven.

5 - Afsluitingsfase

1 maand

Last but not least volgt er in deze laatste fase nog een wekelijks gesprek. We werken naar de afronding toe en gaan – net als in de voorgaande fases – samen evalueren, oftewel nabespreken. De resultaten meten we met een scorekaart. Dit helpt om de voortgang en ontwikkeling van de deelnemers in kaart te brengen. Onderdeel van deze fase is een eindpresentatie geven van het eigen project, met daaropvolgend een certificaatuitreiking.

6 - Maatjesprogramma

6 maanden

Deze fase sluit aan op De Booster. De oud-deelnemer wordt gekoppeld aan een maatje (vrijwilliger van Re-Boost) en kan in contact blijven en vragen blijven stellen.


Het resultaat

Aan het einde van De Booster, zien we dat de meeste deelnemers bewustere keuzes maken over school of werk, ze zijn gemotiveerder, en geloven in zichzelf. De opgebouwde weerbaarheid zorgt ervoor dat ze beter met teleurstellingen en emotie omgaan, en zelfs als rolmodel in hun eigen vrienden- en familiekring kunnen fungeren. Er zijn verschillende projecten waaraan deelnemers van de Booster kunnen meedoen gedurende het traject. Klik hier voor meer informatie.

Wil jij ook meedoen aan De Booster?

Meld je dan nu aan bij Re-Boost: info@re-boost.org of 06-87014028


Contact

 
 

Contactgegevens

Stichting Re-Boost
Hettenheuvelweg 16
1101 BN AMSTERDAM
06-87014028

info@re-boost.org

KvK-nummer 62719327

Volg ons op Social media

 

RSIN 854930553